Body Shape

Program koji počinje kardio zagrevanjem u trajanju od 15 do 20 minuta. Akcenat je na oblikovanju celog tela, tako da u glavnom delu časa, koji traje 30-35 min., slede raznovrsne vežbe sa rekvizitima. Čas se završava istezanjem i relaksacijom celog tela. Ovaj program je namenjen zdravim i utreniranim osobama.

Program koji počinje kardio zagrevanjem u trajanju od 15 do 20 minuta. Akcenat je na oblikovanju celog tela, tako da u glavnom delu časa, koji traje 30-35 min., slede raznovrsne vežbe sa rekvizitima. Čas se završava istezanjem i relaksacijom celog tela. Ovaj program je namenjen zdravim i utreniranim osobama.

Nazad na vrh