2012

Reggaeton Fitness, Extreme Gym 17.11.2012.

Reggaeton Fitness, Extreme Gym 17.11.2012.

Fitness Promo Night, Extreme Gym 04.06.2012.

Fitness Promo Night, Extreme Gym 04.06.2012.

Power Plate Autorizovani Centar, Extreme Gym 11.05.2012.

Power Plate Autorizovani Centar, Extreme Gym 11.05.2012.

25. BG maraton - 22.04.2012.

25. BG maraton - 22.04.2012.

Nazad na vrh